Đọc truyện sex : Cô giáo Tuyết

Tôi tên là Cường. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại Việt Nam. Lòng bồi hồi bâng khuâng không biết cho tương lai sau này. Mới một tháng trước đây, tôi nhận được thư bảo lảnh do cậu tôi bên Úc gửi qua cho tôi qua bên đó. Cha mẹ...Đọc tiếp....

Chuyện tình cô giáo Thảo

Cô Giáo Thảo là một trong những truyện người lớn đầu tiên của Việt Nam, được giới học sinh truyền tay trong các trường lớp vài năm đầu thập kỷ 90. Tôi là một thanh niên 17 tuổi đang theo học trung học tại Sài Gòn.Tuy mới 17 tuổi nhưng...Đọc tiếp....